„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Operacja mająca na celu utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi rekreacyjne oraz logopedyczne współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: prężny rozwój działalności dzięki świadczeniu usług cieszących się popytem ze strony docelowych odbiorców"